Thiệp 12x17cm

1.000 1.700 

SKU: N/A Category:

Description

Thiệp in kích thước 12x17cm với hai loại giấy: giấy thường và giấy mỹ thuật.

Sản phẩm có kết hợp với bì thư.

Additional information

Bì thư

Có bì thư, Không bì thư

Loại giấy

Giấy mỹ thuật, Giấy thường

Viết ngày 3 November, 2022


Tải hình


Hoa sen đẹp

Hoa màu nước đẹp tuyệt vời dùng để thiết kế thiệp cưới sinh nhật

Pháo hoa

Cảm xúc

Cô gái năng động

Sản phẩm thiết kế


Thiệp cưới

Thiệp cảm ơn

Giấy tiêu đề

Tờ rơi

Thiệp mừng

Danh thiếp